Offset tisak

ŠTO JE OFFSET TISAK?

Ofsetni ili plošni tisak je indirektna tehnika tiska. Digitalni dokumenti prenose se na tiskarske ploče pomoću CTP (Computer-to-Plate) uređaja te se pomoću ploča u offset tiskarskom stroju sadržaj prenosi na papir. U stroju se boja transferira sa ploče na gumenu ploču, a s nje na arak papira. Zbog jednostavnog procesa pripreme i kvalitetnog otiska niske cijene, kada su u pitanju velike naklade, koristi se za tisak mnogih grafičkih proizvoda. Tiska se uglavnom na papir, polukarton i karton.

KOJE SU PREDNOSTI OFFSET TISKA?

  • povoljniji tisak velikih naklada knjiga
  • visoka kvaliteta tiska
  • mogućnost tiska dodatne boje osim CMYK (Pantone)

Print on demand

Zatražite svoju ponudu već danas!