Dorada

ŠTO JE DORADA?

Dorada je pojam kojim označavamo sve procese koji se odvijaju nakon tiska, a potrebni su da bi se došlo do gotovog proizvoda, Grafomark ima vlastiti doradni pogon u kojemu se uvezuju knjige, posjetnice i plakati režu na gotovi format, letci savijaju, naljepnice cuttaju u krugove i druge nepravilne oblike…

REZANJE

Rezanje na format završni je korak pri izradi vizitki, plakata, gdje otisnuti arak poprima željeni oblik i veličinu.

SAVIJANJE

Savijanje ili falcanje može biti savijanje papira na pola formata, npr. A4 u A5, na trećinu, npr. A4 u american format, harmoniku… Ako je u pitanju papir veće gramature, onda se uz savijanje prije vrši proces BIGANJA, odnosno pomoću alata se utiskujemo big linije u papir kako bi se kasnije mogao ljepše, bez pucanja papira, presavinuti po tim linijama.

SABIRANJE

Sabiranje je skupljanje više otisnutih araka u cjelinu prema rednom broju kako bi iz više različitih araka dobili gotov proizvod kao što su knjiga, časopis, brošura, katalog i slično.

ŠIVANJE

Šivanje je proces u kojem se na posebnom stroju koji koristi iglu i konac sabrani arci zašiju zajedno prije nego što su uvezani. Šivaju se arci koji se tvrdo uvezuju.

UVEZ

Knjige, časopisi, brošure i slični proizvodi se mogu uvezati na različite načine:

  • MEKI UVEZ
  • TVRDI UVEZ
  • KLAMANJE
  • SPIRALNI UVEZ

CUTTING I ŠTANCANJE

Cutting je proces izrezivanja proizvoda na nepravilan oblik pomoću posebnog stroja. Za ovaj proces nije potrebna izrada štance te je pogodan za manje naklade

Štancanje je izrezivanje pomoću posebno izrađenog alata – štance, pomoću kojeg se može izrezati proizvod nepravilnog oblika: kutije, mape, naljepnice, letci… Pogodno je za proizvode koji se rade u većim i/ili ponovljenim nakladama.

RICANJE

Ricanje je zarezivanje samoljepljivog papira koje se može napraviti pomoću cuttera ili štance. Pogodno je za brže i lakše odljepljivanje gotovih naljepnica.

PLASTIFIKACIJA

Plastifikacija je proces presvlačenja sloja plastike preko papira u svrhu zaštite istog. Može biti sjajna, matt ili soft-touch.

Print on demand

Zatražite svoju ponudu već danas!