Pravila privatnosti

Ova pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako J. Lončara 2f 10090 Zagreb, OIB: 63856599536 prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su GRAFOMARK d.o.o. dostupni korištenjem web stranice https://grafomark.hr .

GRAFOMARK d.o.o. je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, GRAFOMARK d.o.o. je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

GRAFOMARK d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice https://grafomark.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Naziv tvrtke: GRAFOMARK d.o.o.
Adresa (sjedište) tvrtke: J. Lončara 2f 10090 Zagreb
Broj telefona: Tel: +385 1 3496 091, +385 1 3435 238 (Fax)
Bankovni račun (IBAN):
Poslovna banka:
OIB: 63856599536
MBS: 080328158

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: info@grafomark.hr

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

GRAFOMARK d.o.o. osobne podatke prikuplja u marketinške svrhe i poboljšanje vašeg korisničkog iskustva. Iz tih razloga, GRAFOMARK d.o.o. ima sveobuhvatan program privatnosti osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta, marketinga te drugih vrsta tehničke podrške.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti GRAFOMARK d.o.o. i/ili naši pouzdani partneri.

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici https://grafomark.hr, koje pruža GRAFOMARK d.o.o., i/ili kada nam želite poslati upit, GRAFOMARK d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

GRAFOMARK d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućila korištenje aktivnosti putem web stranice https://grafomark.hr, kako bi unaprijedila rad web stranice https://grafomark.hr, stvorila bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga te poboljšala oglašivačke i promocijske aktivnosti. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici https://grafomark.hr, GRAFOMARK d.o.o. prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime, prezime, adresu e-pošte ili drugi kontakt, ime tvrtke, vrsta, preferenciju vezanu uz jezične postavke te IP adresu.

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s GRAFOMARK d.o.o., javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju GRAFOMARK d.o.o., a o čemu GRAFOMARK d.o.o. vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

Kakva prava na privatnost imate?

GRAFOMARK d.o.o. poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati GRAFOMARK d.o.o. slanjem elektroničke pošte na info@grafomark.hr.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od GRAFOMARK d.o.o. zatražiti sljedeće:

da vam omogući pristup vašim osobnim podacima GRAFOMARK d.o.o. možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.
da vam osigura kopiju osobnih podataka koje čuvamo Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
zatražiti ispravak pogrešnih podataka Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
zatražiti brisanje osobnih podataka Možete tražiti od GRAFOMARK d.o.o. da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, GRAFOMARK d.o.o. bi mogla prestati biti sposobna za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju GRAFOMARK d.o.o. smatra legitimnom.
zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava) Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od GRAFOMARK d.o.o. podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila o privatnosti.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

GRAFOMARK d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što GRAFOMARK d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. GRAFOMARK d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje GRAFOMARK d.o.o. na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. GRAFOMARK d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Koliko dugo će GRAFOMARK zadržati vaše osobne podatke?

GRAFOMARK d.o.o. neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice, direktni marketing i sigurnosnih razloga.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, GRAFOMARK d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje GRAFOMARK d.o.o. prikuplja od korisnika (ispitanika).

GRAFOMARK d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

GRAFOMARK d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram i YouTube. GRAFOMARK d.o.o. odnosno odgovorne osobe imenovane od strane GRAFOMARK d.o.o. imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, GRAFOMARK d.o.o. ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

GRAFOMARK d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagrama i YouTube, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php
TWITTER ONLINE https://twitter.com/en/privacy
LINKEDIN https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska
Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp
https://help.twitter.com/forms/privacy
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
LinkedIn Ireland Unlimited Company. Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland
Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu LinekdIna, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

GRAFOMARK d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.