Zašto tiskati knjige digitalno u Grafomarku?

VarioPrint 6180 TITAN crno-bijeli tiskarski stroj
  1. Vario print ima najveći format – puni B3 (350×500 mm)
  2. Odjednom tiska obje strane (savršeno poklapanje paginacija, živih glava…)
  3. Ima daleko nižu temperaturu fusinga (zapecavanja) pa nema deformacije papira (valovi)
  4. Grafomark samostalno uvezuje klamani, meki i tvrdi uvez!

VarioPrint 6180 TITAN crno-bijeli