Opremili smo izložbu našeg suradnika i prijatelja Davida Ivića

David Ivić

Izložba fotografija Davida Ivića, pod nazivom ANALOG.

Kad se govori o grafičkom dizajnu u Istri David Ivić nezaobilazno je ime te je grafički uredio i oblikovao više stotina knjiga, kataloga, CD-a, plakata. Osim grafičkim dizajnom bavi se i slikarstvom, ilustracijom kao i fotografijom već 40-tak godina jer se od svog fotoaparata nikad nije odvajao.